Thứ hai, ngày 05 tháng 12 năm 2022
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Tài liệu nổi bật

Quyết định của Ban tổ chức Hội thi STKT về việc ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ XII (2020-2021)

Quyết định của Ban tổ chức Hội thi STKT về việc ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ XII (2020-2021)
Quyết định của Ban tổ chức Hội thi STKT về việc ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ XII (2020-2021)

Công văn của UBND Tỉnh Hải Dương về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid trong trạng thái bình thường mới

Công văn của UBND Tỉnh Hải Dương về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid trong trạng thái bình thường mới
Công văn của UBND Tỉnh Hải Dương về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid trong trạng thái bình thường mới

Quyết định của UBND Tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022

Quyết định của UBND Tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022
Quyết định của UBND Tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022

Công văn của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống Covid

Công văn của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống Covid
Công văn của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống Covid

Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 01/3/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương về phòng, chống Covid-19

Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 01/3/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương về phòng, chống Covid-19
Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 01/3/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương về phòng, chống Covid-19

Công văn 174/SGDĐT-GDTrH ngày 2/3/2021 của Sở GD&ĐT về việc đôn đốc hoàn thành module 1, 2, 3 trên hệ thống LMS

Công văn 174/SGDĐT-GDTrH ngày 2/3/2021 của Sở GD&ĐT về việc đôn đốc hoàn thành module 1, 2, 3 trên hệ thống LMS
Công văn 174/SGDĐT-GDTrH ngày 2/3/2021 của Sở GD&ĐT về việc đôn đốc hoàn thành module 1, 2, 3 trên hệ thống LMS

Công văn của Sở GD&ĐT về việc tổ chức dạy và học sau cách ly xã hội toàn tỉnh

Công văn của Sở GD&ĐT về việc tổ chức dạy và học sau cách ly xã hội toàn tỉnh
Công văn của Sở GD&ĐT về việc tổ chức dạy và học sau cách ly xã hội toàn tỉnh

Quyết định của UBND Tỉnh Hải Dương về việc kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh và tăng cường phòng, chống Covid - 19 trong tình hình mới

Quyết định của UBND Tỉnh Hải Dương về việc kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh và tăng cường phòng, chống Covid - 19 trong tình hình mới
Quyết định của UBND Tỉnh Hải Dương về việc kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh và tăng cường phòng, chống Covid - 19 trong tình hình mới

QĐ của UBND Tỉnh Hải Dương, Chỉ thị của Tỉnh ủy, công văn của BCĐ phòng chống Covid và của Thành ủy Hải Dương về một số biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

QĐ của UBND Tỉnh Hải Dương, Chỉ thị của Tỉnh ủy, công văn của BCĐ phòng chống Covid và của Thành ủy Hải Dương về một số biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19
QĐ của UBND Tỉnh Hải Dương, Chỉ thị của Tỉnh ủy, công văn của BCĐ phòng chống Covid và của Thành ủy Hải Dương về một số biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Chỉ thị số 10-CT/TU của Tỉnh ủy Hải Dương về phòng chống Covid trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị số 10-CT/TU của Tỉnh ủy Hải Dương về phòng chống Covid trên địa bàn tỉnh
Chỉ thị số 10-CT/TU của Tỉnh ủy Hải Dương về phòng chống Covid trên địa bàn tỉnh