Thứ năm, ngày 01 tháng 12 năm 2022
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Tài liệu nổi bật

Hướng dẫn liên ngành về việc phòng, chống dịch COVID-19 đầu năm học 2020-2021

Hướng dẫn liên ngành về việc phòng, chống dịch COVID-19 đầu năm học 2020-2021
Hướng dẫn liên ngành về việc phòng, chống dịch COVID-19 đầu năm học 2020-2021

Công văn số 1205/SGDĐT-GDTrH ngày 1/9/2020 của Sở GD&ĐT về việc Phát động Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khời nghiệp" năm 2020

Công văn số 1205/SGDĐT-GDTrH ngày 1/9/2020 của Sở GD&ĐT về việc Phát động Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khời nghiệp" năm 2020
Công văn số 1205/SGDĐT-GDTrH ngày 1/9/2020 của Sở GD&ĐT về việc Phát động Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khời nghiệp" năm 2020

Quy định lưu trữ hồ sơ chuyên môn

Quy định lưu trữ hồ sơ chuyên môn
Quy định lưu trữ hồ sơ chuyên môn

Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT

Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT
Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 của UBND Tỉnh Hải Dương

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 của UBND Tỉnh Hải Dương
Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 của UBND Tỉnh Hải Dương 

Quyết định của UBND Tỉnh Hải Dương về việc ban hành Kế hoạch điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020

Quyết định của UBND Tỉnh Hải Dương về việc ban hành Kế hoạch điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020
Quyết định của UBND Tỉnh Hải Dương về việc ban hành Kế hoạch điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020

Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên

Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên
Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên