Thứ ba, ngày 05 tháng 12 năm 2023
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Tài liệu nổi bật

Chuyên đề Toán chuyên

Chuyên đề Toán chuyên
Chuyên đề Toán chuyên

Đề thi Năng khiếu môn Toán - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Toán - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Toán - Năm học 2019-2020

Bắt đầu từ những trường hợp nhỏ.

Bắt đầu từ những trường hợp nhỏ.
Chuyên đề hội thảo các trường chuyên vùng duyên hải Bắc Bộ, tổ chức tại Thái Bình năm 2013. Mảng Toán rời rạc.

Ứng dụng của vector

Ứng dụng của vector
Trong chương trình Toán bậc THPT, vector là một khái niệm quan trọng, nó có tính khái quát cao, có thể sử dụng cho cả hình phẳng lẫn hình không gian, thậm chí là đại số.