Tải file tại đây.

Nguồn: Hội thảo các trường chuyên vùng duyên Hải Bắc Bộ

Tác giả: Nguyễn Thế Sinh