Trong chương trình Toán bậc THPT, vector là một khái niệm quan trọng, nó có tính khái quát cao, có thể sử dụng cho cả hình phẳng lẫn hình không gian, thậm chí là đại số. Xin giới thiệu tới các bạn đọc một bài viết về ứng dụng của vector của thầy giáo Nguyễn Thế Sinh (tổ Toán).
Các bạn có thể xem bài viết tại đây