Video ngày hội hành lang trong chuỗi hoạt động của Lễ tri ân và trưởng thành 2019 - Tuần Sol được thực hiện bởi tất cả các khối lớp 10, 11. 

Camera and Edit: Phạm Việt Trang 

Nguồn: NMC