Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm học 2008 – 2009 của tỉnh Hải Dương là: 91,69% với hệ THPT, 85,76% với hệ Bổ túc. Có 4 trường đỗ 100% là chuyên Nguyễn Trãi, THPT Hồng Quang, Hoàng Văn Thụ và Đoàn Thượng

Theo kết quả công bố đến ngày 18/6  trong số các tỉnh miền Bắc, Nam Định có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất. Cụ thể: hệ THPT là 98,27%; hệ Bổ túc là 73,22%. Đứng sau Nam Định là Hải Phòng, với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 93,77% hệ THPT và 68,86% hệ GDTX.

Bám sát nút Hải Phòng là Hải Dương, với 91,69% đỗ hệ THPT, hệ Bổ túc 85,76%. Đặc biệt, Hải Dương có 4 trường đỗ 100% là chuyên Nguyễn Trãi, THPT Hồng Quang, Hoàng Văn Thụ, Đoàn Thượng. Tỉ lệ đỗ  tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT của tỉnh Hải Dương so với năm học 2008 – 2009: đỗ  tốt nghiệp THPT giảm 3, 31 % và tốt nghiệp bổ túc THPT  tăng 18,32%.

Đáng chú ý là ở Quảng Nam, hệ bổ túc THPT có 290 thí sinh đậu tốt nghiệp, đạt 15,04%. Trong đó có 3 trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) chỉ có 1 thí sinh đậu tốt nghiệp, gồm: TTGDTX Hiệp Đức 1/42 thí sinh, TTGDTX Nam Trà My: 1/234 và TTGDTX Phước Sơn: 1/9 thí sinh.