I. Ban Giám Hiệu

 • Hiệu trưởng: Thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng - Tiến sỹ Quản lý Giáo dục
 • Phó Hiệu trưởng: Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thanh - Thạc sỹ Lịch sử
 • Phó Hiệu trưởng: Thầy giáo Mạc Đăng Nghị - Thạc sỹ Toán học
 • Phó Hiệu trưởng: Thầy giáo Bùi Hữu Hải - Thạc sỹ Hóa học

II. Đảng ủy nhà trường

 • Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Trịnh Ngọc Tùng
 • Phó Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh
 • Đảng ủy viên:
  • Đồng chí Mạc Đăng Nghị
  • Đồng chí Bùi Hữu Hải
  • Đồng chí Nguyễn Đình Nhuần
  • Đồng chí Phan Trung Kiên
  • Đồng chí Hà Hải Vân

III Công Đoàn nhà trường

 • Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Ngà
 • Phó Chủ tịch: Bà Lê Mai Liên
 • Ban Chấp hành:
  • Phan Thị Huệ
  • Vũ Thị Thanh Thủy
  • Nguyễn Quỳnh Anh
 • Trưởng ban Thanh tra nhân dân: Ông Lê Huy Chiến

IV. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 • Bí thư: Đồng chí Nguyễn Thu Quyên
 • Phó bí thư: Đồng chí Nguyễn Thế Minh
 • Phó bí thư: Đồng chí Hoàng Thị Mai

V- Các tổ bộ môn:

1. Tổ Toán:

 • Tổ trưởng: Thầy giáo Tô Xuân Hải - Thạc sỹ Toán học
 • Phó Tổ trưởng: Thầy giáo Nguyễn Dũng - Thạc sỹ Toán học
 • Phó Tổ trưởng: Thầy giáo Nguyễn Văn Hân - Thạc sỹ Toán học

2. Tổ Tin học:

 • Tổ trưởng: Thầy giáo Lê Thanh Bình - Thạc sỹ Toán học
 • Phó Tổ trưởng: Cô giáo Phan Thị Huệ - Thạch sỹ Tin học

3. Tổ Vật lý:

 • Tổ trưởng: Thầy giáo Nghiêm Vinh Quang - Cử nhân Vật lý
 • Phó Tổ trưởng: Thầy giáo Bùi Đức Sơn - Thạc sỹ Vật lý
 • Phó Tổ trưởng:  Cô giáo Nguyễn Thị Hà - Thạc sỹ Vật lý

4. Tổ Hóa học:

 • Tổ trưởng: Thầy giáo  Nguyễn Đình Nhuần - Sau ĐH môn Hóa học
 • Phó Tổ trưởng: Thầy giáo Phạm Công Quảng - Thạc sỹ Hóa học
 • Phó Tổ trưởng:  Cô giáo Đoàn Thị Hưng - Thạc sỹ Hóa học

5. Tổ Sinh - Công nghệ:

 • Tổ trưởng: Thầy giáo Đặng Trần Phú - Cử nhân Sinh học
 • Phó Tổ trưởng: Thầy giáo Lê Huy Chiến - Thạc sỹ Sinh học
 • Phó Tổ trưởng: Cô giáo Nguyễn Thị Ngà - Sau ĐH Kỹ thuật công nghiệp

6. Tổ Ngữ văn:

 • Tổ trưởng: Thầy giáo Bùi Đình Nhiễu - Thạc sỹ Ngữ Văn
 • Phó Tổ trưởng: Cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Hải - Thạc sỹ Ngữ Văn
 • Phó Tổ trưởng: Cô giáo Hà Hải Vân - Thạc sỹ Ngữ Văn

7. Tổ Lịch sử-Giáo dục công dân:

 • Tổ trưởng: Cô giáo Nguyễn Thị Nga - Thạc sỹ Lịch sử
 • Phó Tổ trưởng: Cô giáo Đặng Thu Hà - Thạc sỹ Lịch sử
 • Phó Tổ trưởng: Cô giáo Nguyễn Thị Loan - Sau ĐH Giáo dục công dân

8. Tổ Địa lý

 • Tổ trưởng: Thầy giáo Phan Trung Kiên - Cử nhân Địa lý
 • Phó Tổ trưởng: Cô giáo Đặng Thị Nghiệp - Thạc sỹ Địa lý

9. Tổ Ngoại ngữ:

 • Tổ trưởng: Cô giáo Vương Bích Hạnh- Thạc sỹ Tiếng Anh
 • Phó Tổ trưởng: Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Mỵ - Cử nhân Tiếng Anh

10. Tổ Thể dục - Quốc phòng an ninh

 • Tổ trưởng: Thầy giáo Tăng Thế Vinh - Thạc sỹ Quản lý giáo dục
 • Phó Tổ trưởng: Thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn - Cử nhân TDTT

11. Tổ Văn phòng:

 • Tổ trưởng: Hoàng Thị Tuyết Nhung - Cử nhân Khoa học thông tin thư viện
 • Phó Tổ trưởng:Ngô Thị Hương - Y tá
 • Phó Tổ trưởng: Ông Nguyễn Đình Hưng - Lái xe

12. Các chức danh khác:

 • Tổ trưởng Giáo vụ: Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Hồng - Thạc sỹ Tin học
 • Thư ký hội đồng trường: Cô giáo Nguyễn Thị Hà - Thạc sỹ Vật lý