I-Danh sách các thầy, cô giáo trong Ban Giám Hiệu qua các thời kỳ

A. Hiệu trưởng:

1. NGƯT Nguyễn Thị Bạch Vân ( Từ 1984, đến 1989 nghỉ hưu):


2. Thầy giáo Đặng Tự Ân ( Từ 1989, đến 1995 chuyển công tác):3. Cô giáo Nguyễn Thị Lan Phương ( Từ 1995, đến 11/2006 nghỉ hưu)


4. Thầy giáo Phan Tuấn Cộng ( Từ 12/2006 đến nay)


B. Phó Hiệu Trưởng:

 
Thầy giáo Phan Công Hùng
(Từ 1984, đến 1987 chuyển công tác)

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Phương
(Từ 1986, đến 1995 được bổ nhiệm HT)

 
 
Thầy giáo Đặng Tự Ân
(Từ 1987, đến 1989 được bổ nhiệm HT)

Thầy giáo Nguyễn Bá Đang
(Từ 1996, đến 1997 chuyển công tác)

Thầy giáo Nguyễn Thành Văn
(Từ 1996, đến 1999 chuyển công tác)

Thầy giáo Chu Thừa Tuyên
(Từ 1997, đến 2003 nghỉ hưu)

 
 
Thầy giáo Đỗ Mạnh Hưng
(từ 1999 đến nay)

Thầy giáo Phan Tuấn Cộng
(Từ 2003, tháng 12/2006 được bổ nhiệm HT)

 
 
Thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng
(từ 2004 đến nay)

NGƯT Nguyễn Thị Nhị
(từ 2007 đến nay)

 

II. Đặc điểm chính của BGH qua các thời kì:

1.    Mang tính kế thừa và đổi mới, theo đúng nguyên tắc tổ chức cán bộ.

2.    Ban giám hiệu qua các thời kì đều là một khối đoàn kết nhất trí cao trong công việc nhà trường, giành được sự tín nhiệm của Hội đồng giáo dục; sự tin cậy của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Hải Dương; sự tôn trọng của các thế hệ học sinh.

3.    Ban giám hiệu qua các thời kì đủ năng lực lãnh đạo nhà trường hoạch định và thực thi các giải pháp phù hợp, đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường đúng hướng, bền vững.

Có thể phân chia 25 năm xây dựng và phát triển nhà trường thành 3 giai đoạn chính:

 - Giai đoạn thành lập và định hướng sự phát triển nhà trường (1984-1995): Giai đoạn này kết thúc bằng việc ổn định khuôn viên nhà trường tại số 2 đường Thanh Niên –TP Hải Dương. Xác lập được qui mô và cơ cấu các lớp chuyên và không chuyên phù hợp.

- Giai đoạn xác lập và khẳng định vị thế nhà trường trong tỉnh Hải Dương và trên phạm vi toàn quốc( 1995 – 2007): Qui mô nhà trường ổn định 36 lớp, đủ 11 khối chuyên và một khối không chuyên; thành tích học sinh giỏi Quốc gia, khu vực và Quốc tế thuộc tốp 5 trường chuyên dẫn đầu cả nước.

- Giai đoạn phát triển ổn định, toàn diện và vững chắc nhà trường(Từ  2007 đến nay): Trường ổn định ở khuôn viên mới 31.995m2 với đủ các phòng học, phòng bộ môn, thư viện, các phòng làm việc của Ban giám hiệu và các tổ chuyên môn; tiếp tục duy trì mũi nhọn học sinh giỏi, học sinh trúng tuyển Đại học, đồng thời mục tiêu của nhà trường đặt ra là đào tạo các học sinh giỏi toàn diện, năng động, có kĩ năng sống; nâng cấp mạnh mẽ đội ngũ GV theo hướng vừa hồng vừa chuyên; bồi dưỡng và qui hoạch cán bộ quản lý theo hướng đổi mới công tác quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục.Giai đoạn đổi mới toàn bộ nhận thức và hành động của nhà trường trong giáo dục đã chính thức được xác lập.

Tác giả: Đỗ Mạnh Hưng