Đề thi HSG các trường chuyên vùng Duyên hải và ĐBBB môn Địa Lí 10 và 11 năm 2015

Đề thi khối 10 tại đây

Đáp án chấm khối 10 tại đây

Đề khi khối 11 tại đây

Đáp án khối 11 tại đây

Tác giả: Tổ Địa Lí - trường THPT chuyên Nguyễn Trãi