Đây là đề năng khiếu môn Địa lí cùng đáp án của khối 10 lần thứ V năm học 2016 - 2017

Tải tại đây

Nguồn: Tổ Địa lí - trường THPT chuyên Nguyễn Trãi