Lượt xem: 3883 | Gửi lúc: 22:45' 20/02/2017
Bookmark and Share

Đề thi HSG các trường chuyên vùng duyên hải

Đề thi HSG  hội các trường chuyên vùng Duyên Hải và Đồng bằng Bắc bộ. Môn Tin học lớp 10 năm học 2011-2012

http://www.chuyennguyentrai.edu.vn/uploads/Mon Tin_hoc/dechinhthuc.doc

Tác giả: Phan Thị Huệ
Nguồn tin: Hội các trường chuyên vùng duyên hải