DANH SÁCH NHÂN VIÊN TỔ VĂN PHÒNG
STT Họ và Tên Ngày sinh Trình độ Chức vụ Email
1 Hoàng Thị Tuyết Nhung 12/12/1975 Đại học Tổ trưởng - NV thư viện  [email protected]
2 Nguyễn Đình Hưng 23/06/1965 Đào tạo nghề Tổ phó - Lái xe  
3 Ngô Thị Hương 01/11/1974 Cao đẳng Tổ phó - Y sĩ  [email protected]
4 Phạm Thị Hồng Anh 09/12/1980 Đại học Phụ trách kế toán  [email protected]
5 Vũ Đức Cảnh 10/01/1972 Đào tạo nghề Bảo vệ  
6 Bùi Thị Kim Cúc 06/03/1988 Đại học Văn thư  [email protected]
7 Phạm Thị Hương Lý 30/05/1985 Đại học NV thiết bị - Thủ quỹ  [email protected]
8 Bùi Thị Phương 01/10/1989 Đại học NV thư viện  [email protected]
9 Phan Nhật Quyết 28/03/1965 Đào tạo nghề Bảo vệ  
10 Lê Huy Thành 27/04/1967 Đào tạo nghề Bảo vệ  
11 Nguyễn Ngọc Thắng 10/11/1982 Đào tạo nghề Bảo vệ  [email protected]
12 Trần Thị Thu Trang 10/02/1987 Đại học Giáo vụ  [email protected]