Thứ năm, ngày 01 tháng 12 năm 2022
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Tài liệu nổi bật

Đề thi năng khiếu môn Địa lý. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Địa lý. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Địa lý. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Tin học. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Tin học. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Tin học. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Toán. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Toán. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Toán. Năm học: 2021-2022

Đề thi thử môn Toán - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Toán - Năm học 2019-2020
Đề thi thử môn Toán năm học 2019-2020

Đề thi năng khiếu lần 1 - Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu lần 1 - Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu lần 1 - Năm học: 2021-2022

Đề thi học sinh giỏi cấp trường - Năm học: 2021-2022

Đề thi học sinh giỏi cấp trường - Năm học: 2021-2022
Đề thi học sinh giỏi cấp trường - Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn tiếng Pháp. Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu môn tiếng Pháp. Năm học: 2020-2021
Đề thi năng khiếu môn tiếng Pháp. Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu môn tiếng Nga. Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu môn tiếng Nga. Năm học: 2020-2021
Đề thi năng khiếu môn tiếng Nga. Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu môn tiếng Anh. Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu môn tiếng Anh. Năm học: 2020-2021
Đề thi năng khiếu môn tiếng Anh. Năm học: 2020-2021