Thứ ba, ngày 05 tháng 12 năm 2023
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

THPT QG

Đề thi thử môn Toán - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Toán - Năm học 2019-2020

08h:27' 02/11/2021   |   3657
Đề thi thử môn Toán năm học 2019-2020
Đề thi thử môn Hóa học - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Hóa học - Năm học 2019-2020

15h:34' 21/08/2020   |   4791
Đề thi thử môn Hóa học - Năm học 2019-2020
Đề thi thử môn Vật lý - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Vật lý - Năm học 2019-2020

22h:11' 31/07/2020   |   5915
Đề thi thử môn Vật lý năm học 2019-2020
Đề thi thử môn GDCD lần 1 - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn GDCD lần 1 - Năm học 2019-2020

22h:39' 20/04/2020   |   1437
Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD lần 1 - Năm học 2019-2020
Đề thi thử môn Tiếng Nga lần 1 - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Tiếng Nga lần 1 - Năm học 2019-2020

22h:37' 20/04/2020   |   1852
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Nga lần 1 - Năm học 2019-2020
Đề thi thử môn Tiếng Pháp lần 1 - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Tiếng Pháp lần 1 - Năm học 2019-2020

22h:34' 20/04/2020   |   5950
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Pháp lần 1 - Năm học 2019-2020
Đề thi thử môn Địa lý - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Địa lý - Năm học 2019-2020

22h:26' 20/04/2020   |   3340
Đề thi thử  môn Địa lý - Năm học 2019-2020