Thứ tư, ngày 25 tháng 05 năm 2022
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Năm học 2019-2020

Hồi ức 520 - Throwback video

Hồi ức 520 - Throwback video

15h:11' 29/08/2020   |   640
Hồi ức 520 - Throwback video
Hồi ức 520 - Tri ân cha mẹ

Hồi ức 520 - Tri ân cha mẹ

16h:36' 25/08/2020   |   513
Hồi ức 520 - Tri ân cha mẹ
Lễ Khai giảng - Năm học 2019-2020

Lễ Khai giảng - Năm học 2019-2020

21h:02' 04/06/2020   |   1210
Lễ Khai giảng - Năm học 2019-2020
Đề thi học sinh giỏi cấp trường - Năm học 2019-2020

Đề thi học sinh giỏi cấp trường - Năm học 2019-2020

21h:06' 05/05/2020   |   2582
Đề thi học sinh giỏi cấp trường - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Tiếng Nga - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Tiếng Nga - Năm học 2019-2020

21h:49' 26/04/2020   |   1872
Đề thi Năng khiếu môn Tiếng Nga - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Tiếng Pháp - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Tiếng Pháp - Năm học 2019-2020

21h:42' 26/04/2020   |   2738
Đề thi Năng khiếu môn Tiếng Pháp - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Tiếng Anh - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Tiếng Anh - Năm học 2019-2020

22h:47' 25/04/2020   |   6314
Đề thi Năng khiếu môn Tiếng Anh - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Sinh học - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Sinh học - Năm học 2019-2020

08h:24' 24/04/2020   |   2521
Đề thi Năng khiếu môn Sinh học - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Địa lý - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Địa lý - Năm học 2019-2020

22h:22' 23/04/2020   |   1640
Đề thi Năng khiếu môn Địa lý - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Lịch sử - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Lịch sử - Năm học 2019-2020

21h:06' 22/04/2020   |   1978
Đề thi Năng khiếu môn Lịch sử - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Ngữ văn - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Ngữ văn - Năm học 2019-2020

21h:02' 22/04/2020   |   96
Đề thi Năng khiếu môn Ngữ văn - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Hóa học - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Hóa học - Năm học 2019-2020

20h:59' 22/04/2020   |   1887
Đề thi Năng khiếu môn Hóa học - Năm học 2019-2020