Chủ nhật, ngày 14 tháng 07 năm 2024
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Môn Lịch sử

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Lịch sử. Năm học: 2023-2024

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Lịch sử. Năm học: 2023-2024

08h:46' 07/09/2023   |   8753
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Lịch sử. Năm học: 2023-2024
Đề thi thử Tốt nghiệp môn Lịch sử. Năm học 2022-2023

Đề thi thử Tốt nghiệp môn Lịch sử. Năm học 2022-2023

10h:52' 12/03/2023   |   3504
Đề thi thử Tốt nghiệp môn Lịch sử. Năm học 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2022-2023

15h:47' 11/10/2022   |   4534
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2022-2023
Đề khảo sát học sinh chuyên môn Lịch sử. Năm học: 2022-2023

Đề khảo sát học sinh chuyên môn Lịch sử. Năm học: 2022-2023

15h:38' 09/09/2022   |   3525
Đề khảo sát học sinh chuyên môn Lịch sử. Năm học: 2022-2023
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch sử - Năm học: 2021-2022

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch sử - Năm học: 2021-2022

16h:37' 05/02/2022   |   20200
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch sử - Năm học: 2021-2022
Đề thi khảo sát môn Lịch sử chuyên. Năm học: 2021-2022

Đề thi khảo sát môn Lịch sử chuyên. Năm học: 2021-2022

15h:15' 19/01/2022   |   2088
Đề thi khảo sát môn Lịch sử chuyên. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử - Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu môn Lịch sử - Năm học: 2020-2021

08h:24' 27/09/2021   |   3057
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử - Năm học: 2020-2021