Thứ ba, ngày 05 tháng 12 năm 2023
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Lịch sử

Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2021-2022

10h:11' 06/01/2022   |   2820
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2021-2022
Đề thi thử môn Lịch sử - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Lịch sử - Năm học 2019-2020

22h:23' 30/07/2020   |   5521
Đề thi thử môn Lịch sử - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Lịch sử - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Lịch sử - Năm học 2019-2020

21h:06' 22/04/2020   |   3316
Đề thi Năng khiếu môn Lịch sử - Năm học 2019-2020