Chủ nhật, ngày 14 tháng 07 năm 2024
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Đề khảo sát

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Lịch sử. Năm học: 2023-2024

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Lịch sử. Năm học: 2023-2024

08h:46' 07/09/2023   |   8753
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Lịch sử. Năm học: 2023-2024
Đề khảo sát học sinh chuyên môn Tin học. Năm học: 2022-2023

Đề khảo sát học sinh chuyên môn Tin học. Năm học: 2022-2023

16h:01' 09/09/2022   |   5172
Đề khảo sát học sinh chuyên môn Tin học. Năm học: 2022-2023
Đề khảo sát học sinh chuyên môn tiếng Pháp. Năm học: 2022-2023

Đề khảo sát học sinh chuyên môn tiếng Pháp. Năm học: 2022-2023

15h:58' 09/09/2022   |   3610
Đề khảo sát học sinh chuyên môn tiếng Pháp. Năm học: 2022-2023
Đề khảo sát học sinh chuyên môn tiếng Nga. Năm học: 2022-2023

Đề khảo sát học sinh chuyên môn tiếng Nga. Năm học: 2022-2023

15h:56' 09/09/2022   |   1472
Đề khảo sát học sinh chuyên môn tiếng Nga. Năm học: 2022-2023
Đề khảo sát học sinh chuyên môn tiếng Anh. Năm học: 2022-2023

Đề khảo sát học sinh chuyên môn tiếng Anh. Năm học: 2022-2023

15h:54' 09/09/2022   |   4342
Đề khảo sát học sinh chuyên môn tiếng Anh. Năm học: 2022-2023
Đề khảo sát học sinh chuyên môn Sinh học. Năm học: 2022-2023

Đề khảo sát học sinh chuyên môn Sinh học. Năm học: 2022-2023

15h:51' 09/09/2022   |   3710
Đề khảo sát học sinh chuyên môn Sinh học. Năm học: 2022-2023
Đề khảo sát học sinh chuyên môn Địa lý. Năm học: 2022-2023

Đề khảo sát học sinh chuyên môn Địa lý. Năm học: 2022-2023

15h:48' 09/09/2022   |   3477
Đề khảo sát học sinh chuyên môn Địa lý. Năm học: 2022-2023
Đề khảo sát học sinh chuyên môn Lịch sử. Năm học: 2022-2023

Đề khảo sát học sinh chuyên môn Lịch sử. Năm học: 2022-2023

15h:38' 09/09/2022   |   3525
Đề khảo sát học sinh chuyên môn Lịch sử. Năm học: 2022-2023
Đề khảo sát học sinh chuyên môn Ngữ văn. Năm học: 2022-2023

Đề khảo sát học sinh chuyên môn Ngữ văn. Năm học: 2022-2023

15h:35' 09/09/2022   |   2706
Đề khảo sát học sinh chuyên môn Ngữ văn. Năm học: 2022-2023
Đề khảo sát học sinh chuyên môn Hoá học. Năm học: 2022-2023

Đề khảo sát học sinh chuyên môn Hoá học. Năm học: 2022-2023

15h:32' 09/09/2022   |   2579
Đề khảo sát học sinh chuyên môn Hoá học. Năm học: 2022-2023
Đề khảo sát học sinh chuyên môn Vật lý. Năm học: 2022-2023

Đề khảo sát học sinh chuyên môn Vật lý. Năm học: 2022-2023

15h:26' 09/09/2022   |   2763
Đề khảo sát học sinh chuyên môn Vật lý. Năm học: 2022-2023
Đề khảo sát học sinh chuyên môn Toán. Năm học: 2022-2023

Đề khảo sát học sinh chuyên môn Toán. Năm học: 2022-2023

15h:18' 09/09/2022   |   3
Đề khảo sát học sinh chuyên môn Toán. Năm học: 2022-2023