Thầy giáo Mạc Đăng Nghị - Phó hiệu trưởng lên phát biểu và tuyên bố khai mạc
Ông Nguyễn Đình Huy - Phó phòng Khảo thí kiểm định, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương
Thầy giáo Bùi Đức Sơn và các thành viên đội tuyển Vật lý
Thầy giáo Lê Huy Chiến và các thành viên đội tuyển môn Sinh học
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang và các thành viên đội tuyển môn Ngữ Văn
Cô giáo Nguyễn Thị Nga và các thành viên đội tuyển môn Lịch sử
Thầy giáo Phan Trung Kiên và các thành viên đội tuyển môn Địa lý
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang và các thành viên đội tuyển môn tiếng Anh
Cô giáo Nguyễn Thị Hè và các thành viên đội tuyển môn tiếng Nga
Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung và các thành viên đội tuyển môn tiếng Pháp
Ông Lương Văn Việt - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương lên phát biểu
Ông Lương Văn Việt và 11 thầy cô phụ trách đội tuyển HSG Quốc gia
11 học sinh đại diện cho các đội tuyển thi HSG Quốc gia
Thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng - Hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu

Tài liệu ảnh

Nguồn: Người chụp: Ban Kĩ thuật NMC