Đảng bộ Nhà trường đóng vai trò là hạt nhân lãnh đạo làm nên một THPT chuyên Nguyễn Trãi thành công, toả sáng hôm nay. Từ một chi bộ với số đảng viên ít ỏi ban đầu đến một Đảng bộ vững mạnh với 70 Đảng viên như hiện nay, Đảng bộ nhà trường đã trải qua một hành trình phấn đấu, phát triển và trưởng thành nhiều gian lao nhưng cũng vô cùng rực rỡ.

Đảng bộ trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi trực thuộc Đảng bộ thành phố Hải Dương. Hiện nay đảng bộ có 70 đảng viên trên tổng số 120 cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Đảng bộ có 4 chi bộ trực thuộc là Chi bộ 1 (gồm các đảng viên sinh hoạt trong tổ chuyên môn Toán, Tin học, Vật lý); Chi bộ 2 (gồm các đảng viên sinh hoạt trong tổ chuyên môn Hóa học, Sinh học – Công nghệ), Chi bộ 3 (gồm các đảng viên sinh hoạt trong tổ chuyên môn Ngữ văn, Ngoại ngữ), Chi bộ 4 (gồm các đảng viên sinh hoạt trong tổ chuyên môn Lịch sử - GDCD, Địa lý, Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng – An ninh, Văn phòng).

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Là trường chuyên duy nhất của tỉnh Hải Dương – mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, vốn nổi tiếng với truyền thống hiếu học, khoa bảng - trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã trải qua một chặng đường từng bước phấn đấu, vươn lên, hoàn thành tốt sứ mệnh được giao phó và ngày càng trở thành niềm tin yêu, tự hào của nhân dân tỉnh Hải Dương. Trong quá trình đó, Đảng bộ nhà trường đóng vai trò là hạt nhân lãnh đạo làm nên một THPT chuyên Nguyễn Trãi thành công, toả sáng hôm nay. Từ một Chi bộ với số đảng viên ít ỏi ban đầu đến một Đảng bộ THPT vững mạnh với 70 Đảng viên như hiện nay, Đảng bộ nhà trường đã trải qua một hành trình phấn đấu, phát triển và trưởng thành nhiều gian lao nhưng cũng vô cùng rực rỡ.

Năm 1984 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chính thức được thành lập với tên gọi ban đầu là trường Phổ thông Năng khiếu Hải Hưng. Cùng với sự thành lập trường, Chi bộ trường Phổ thông Năng khiếu Hải Hưng cũng được thành lập với những Đảng viên đầu tiên gồm các giáo viên từ các trường khác trong toàn tỉnh chuyển về, số lượng Đảng viên khi mới thành lập còn rất ít, sự phát triển Đảng viên cũng chậm do những tiêu chí kết nạp Đảng ngày ấy khá ngặt nghèo. Từ những lớp Đảng viên đầu tiên của chi bộ gắn với những ngày tháng gian lao trong giai đoạn đầu tiên ấy, cùng với sự chuyển mình từng bước của nhà trường, chi bộ có sự phát triển qua từng năm. Ban chấp hành Chi bộ cùng với Ban giám hiệu nhà trường đã đóng vai trò vô cùng to lớn trong việc dìu dắt, lãnh đạo tập thể từng bước khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cùng với sự kiện tách tỉnh Hải Hưng thành hai tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên, năm 1997, trường Phổ thông Năng khiếu Hải Hưng được đổi tên thành trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Cũng từ đây, trường bước vào một giai đoạn phát triển mới, đội ngũ đảng viên đã phát triển hơn gắn liền với bề dày thành tích của nhà trường. Để tiếp tục phát huy cao nhất vai trò hạt nhân lãnh đạo trong điều kiện mới, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Dương đã quyết định thành lập Đảng bộ trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi trực thuộc Thành uỷ Hải Dương. Đây thực sự là một sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu một một thời kì phát triển mới, một chặng đường mới.

ảnh 1
Chi bộ Văn – Ngoại ngữ năm 1998.

Trải qua 2 khoá đầu tiên, khoá I (1998 – 2000) và khoá II (2000 – 2003) do đồng chí Nguyễn Lan Phương – Hiệu trưởng nhà trường làm Bí thư Đảng uỷ, Đảng bộ đã có sự phát triển rõ rệt về số lượng Đảng viên. Đến Đại hội Đảng bộ khoá III, nhiệm kì 2003 – 2005 (tổ chức vào tháng 8/2003), Đảng Bộ đã có 41 đảng viên chính thức và 1 Đảng viên dự bị, sinh hoạt trong 4 Chi bộ: Chi bộ Văn – Ngoại ngữ (do đồng chí Nguyễn Công Vĩnh làm bí thư), chi bộ Toán (do đồng chí Phan Tuấn Cộng làm bí thư), chi bộ Hành Chính- xã hội (do đồng chí Phan Kế Tấn làm bí thư), Chi bộ Tự nhiên (do đồng chí Đỗ Mạnh Hưng làm bí thư).

ảnh 2
Lễ đổi thẻ Đảng viên, tháng 5/2004

Đại hội Đảng bộ khoá III đã bầu đồng chí Đỗ Mạnh Hưng – Phó hiệu trưởng nhà trường làm Bí thư Đảng uỷ nhiệm kì 2003 – 2005. Nhiệm kì IV (2005 – 2010) tiếp tục do đồng chí Đỗ Mạnh Hưng làm Bí thư Đảng uỷ. Nhiệm kì V (2010 -2015), Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 7 đồng chí: đồng chí Phan Tuấn Cộng – Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Trịnh Ngọc Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh – Đảng uỷ viên, đồng chí Mạc Đăng Nghị - Đảng uỷ viên, đồng chí Nghiêm Vinh Quang – Đảng uỷ viên, đồng chí Nguyễn Đình Nhuần – Đảng uỷ viên, đồng chí Hà Hải Vân – Đảng uỷ viên. Trong nhiệm kì này, số lượng đảng viên của Đảng bộ lên tới 57 đồng chí.

ảnh 7
Đảng bộ nhà trường thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào - Tuyên Quang, tháng 3/2013
ảnh 3
Hành trình về nguồn: Đảng bộ nhà trường thăm thác Bản Giốc - Cao Bằng (2/2014)

Đại hội Đảng bộ Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi khoá VI, nhiệm kì 2015 – 2020 đánh dấu một giai đoạn phát triển mới toàn diện của Đảng bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ khoá VI gồm 7 đồng chí, do đồng chí Trịnh Ngọc Tùng – Chủ tịch Hội đồng trường - Hiệu trưởng nhà trường làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh – Phó Hiệu trưởng nhà trường làm Phó Bí thư – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, cùng 5 đồng chí Đảng ủy viên: đồng chí Bùi Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng, đồng chí Mạc Đăng Nghị - Phó Hiệu trưởng – Bí thư Chi bộ 1, đồng chí Nguyễn Đình Nhuần – Tổ trưởng tổ Hóa học – Bí thư Chi bộ 2, đồng chí hà Hải Vân – Tổ phó tổ Ngữ văn – Bí thư Chi bộ 3, đồng chí Phan Trung Kiên – Tổ trưởng tổ Địa lý – Bí thư Chi bộ 4. Trong nhiệm kì này, Đảng bộ nhà trường đã tiếp tục triển khai một cách quyết liệt thực hiện Nghị quyết 29 – NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; triển khai có hiệu quả và sát thực các cuộc vận động và phong trào thi đua của Chính phủ, của ngành…

ảnh 4
Đảng bộ trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tháng 5/2015

Công tác phát triển Đảng có thể nói là thành công nổi bật của Đảng bộ. Do nhận thức được tầm quan trọng của lực lượng trí thức trẻ đối với sự phát triển bền vững của nhà trường, Đảng bộ rất chú trọng việc tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng, hàng năm các chi bộ thuộc Đảng bộ đều có kế hoạch phát hiện, tuyên truyền và giúp đỡ các quần chúng tích cực phấn đấu tu dưỡng rèn luyện và khi có đủ các điều kiện cần thiết thì đề nghị làm hồ sơ để Thành ủy xét và chuẩn y kết nạp. Riêng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ nhà trường đã kết nạp được 13 Đảng viên mới, nâng tổng số Đảng viên hiện nay lên 70 đồng chí chiếm tỷ lệ 63% số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường. Đặc biệt, vấn đề phát triển đảng trong học sinh có nhiều thành tích của nhà trường đã được đẩy mạnh, là điểm mới nổi bật trong công tác phát triển Đảng của Ban chấp hành khoá VI. Công tác chính trị tư tưởng luôn được Đảng bộ đặt ra ở vị trí quan trọng hàng đầu. Đảng bộ luôn lĩnh hội, phổ biến, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến đoàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường để nghiêm túc thực hiện và từ thực tiễn của đơn vị mình mà có những sự vận dụng linh hoạt sáng tạo những văn bản ấy; định kì kiểm điểm, đánh giá, có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, khen thưởng kịp thời những đảng viên có thành tích tiêu biểu. Đặc biệt, trong những năm gần đây, việc học tập và triển khai chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, giáo viên và nhân viên trong nhà trường, đoàn kết nội bộ được nâng lên rõ rệt, tạo được sự đồng thuận cao trong cơ quan. Đảng ủy giữ mối quan hệ tốt với cấp ủy địa phương; đảng viên giữ mối liên hệ tốt với chi uỷ, đảng uỷ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đảng bộ luôn xác định, để các hoạt động của nhà trường vận hành tốt nhất, phát huy tới mức cao nhất sức mạnh của trí tuệ tập thể sư phạm thì việc lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoạt động có nền nếp là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mình. Thực tiễn những năm qua đã chứng tỏ sự hoạt động của các tổ chức đoàn thể mà nổi bật là các hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng uỷ nhà trường  cụ thể hóa cbằng việc xây dựng cụ thể qui chế làm việc của Đảng uỷ, của UBKT, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tổ chức thực hiện; gắn nội dung kiểm tra, giám sát sát với hoạt động đặc thù của nhà trường, kết hợp tốt công tác kiểm tra giám sát định kì, thường xuyên và đột xuất để nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình trong cán bộ Đảng viên, trên cơ sở đó có biện pháp giải quyết thích hợp.

ảnh 5
Đảng bộ nhà trường thăm Mộc Châu - Sơn La, tháng 2/2016

Xác định công tác chuyên môn là nhiệm vụ trọng tâm, dưới sự chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo nhà trường, các Đảng viên – giáo viên đã gương mẫu, tiên phong trong việc học tập, nâng cao trình độ của mình và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bồi dưỡng HSG – nhiệm vụ trọng tâm, sứ mệnh của nhà trường. Trong 5 năm qua, đã có tới 2 Đảng viên - giáo viên hoàn thành chương trình đào tạo Tiến sĩ, nhiều Đảng viên - giáo viên hoàn thành xong chương trình đào tạo Thạc sỹ…Các đồng chí tham gia phụ trách chính các đội tuyển hàng năm hầu hết đều là những Đảng viên tích cực, gương mẫu về đạo đức lối sống, giỏi trong công tác chuyên môn và tâm huyết với nghề. Đồng chí Trịnh Ngọc Tùng – Bí thư Đảng bộ, đi tiên phong trong việc bồi dưỡng HS đạt giải trong các cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp toàn quốc; Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh, Mạc Đăng Nghị luôn dẫn đầu công tác phụ trách đội tuyển HSG Quốc gia. Năm 2017, cô giáo – đảng viên gương mẫu mọi mặt Nguyễn Thị Thanh Hải vinh dự được Chủ tịch nước kí quyết định phong tặng Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú vì những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục. Ngoài công tác trọng tâm, mũi nhọn, Đảng bộ nhà trường cũng hết sức quan tâm tới việc lãnh đạo hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh nhất là giáo dục về đạo đức lối sống và kỹ năng sống, về hoạt động tập thể, hoạt động phong trào, hoạt động xã hội; tăng cường ngoại ngữ và tin học… Với những chủ trương đúng đắn và giải pháp có hiệu quả, những năm qua, chất lượng của hoạt động mũi nhọn luôn được duy trì và phát triển trên nền tảng giáo dục toàn diện được nâng cao… Hàng năm, Đảng bộ còn thường xuyên tổ chức các hành trình về nguồn vô cùng ý nghĩa.. Từ những chuyến đi này, sự kết nối giữa các đảng viên trong Đảng bộ, tư tưởng chính trị, lý tưởng của các Đảng viên cũng ngày càng được nâng cao. Năm 2016, Đảng viên trẻ Đặng Thu Hà của Đảng bộ tham dự cuộc thi Báo cáo viên giỏi đạt Giải Nhất cấp thành phố và Nhất cấp tỉnh với chuyên đề: “Hướng về Biển Đông”.

Dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, Lãnh đạo nhà trường, liên tục nhiều năm nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng Nhất năm 2015; được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua năm 2019; Liên tục các năm được UBND Tỉnh tặng bằng khen. Đảng bộ nhà trường là hạt nhân lãnh đạo, luôn đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”, “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; năm 2015 được Thành ủy tặng Giấy khen; năm 2016, 2017, 2018 được Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

ảnh 8
Chi bộ 4 thăm Khu di tích K9 - Đá Chông - nơi từng gìn giữ thi hài Bác

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII; Kế hoạch số 162-KH/TU ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 111-KH/ThU ngày 9/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương, ngày 03/05/2020 Đảng bộ trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kì 2020-2025.

1
Đảng bộ trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tháng 5/2020

Đại hội đã xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ đề ra. Báo cáo Chính trị của Đảng bộ với chủ đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy các nguồn lực nhằm xây dựng nhà trường trở thành trường THPT chuyên chất lượng cao thuộc top dẫn đầu cả nước, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á và Quốc tế” được đồng chí Đồng chí Trịnh Ngọc Tùng – Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường trình bày tại Đại hội thể hiện sự tập trung trí tuệ tập thể, nhìn nhận và đánh giá đầy đủ thuận lợi, khó khăn, khẳng định những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, đồng thời nêu bật được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kì 2020-2025.

họp 3
Ban chấp hành Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020 -2025

Đại hội đã bầu được BCH Đảng bộ khóa VII, nhiệm kì 2020-2025 gồm 7 đồng chí, do đồng chí Trịnh Ngọc Tùng – Chủ tịch Hội đồng trường – Hiệu trưởng nhà trường làm Bí thư; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh - Phó Hiệu trưởng nhà trường làm Phó Bí thư, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.

đảng ủy
Ban chấp hành Đảng bộ trường THPT chuyên Nguyễn Trãi
Khóa VII, nhiệm kì 2020-2025

Ban chấp hành các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

1. Chi bộ 1

1

Đồng chí Mạc Đăng Nghị

Bí thư Chi bộ

2

Đồng chí Bùi Đức Sơn

Phó Bí thư Chi bộ

3

Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hồng

Chi ủy viên

chibo1
Chi bộ 1 - Đảng bộ trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tháng 5/2020

2. Chi bộ 2

1

Đồng chí Lê Huy Chiến

Bí thư Chi bộ

2

Đồng chí Phạm Công Quảng

Phó Bí thư Chi bộ

3

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương

Chi ủy viên

CHIBO2
Chi bộ 2 - Đảng bộ trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tháng 5/2020

3. Chi bộ 3

1

Đồng chí Hà Hải Vân

Bí thư Chi bộ

2

Đồng chí Bùi Đình Nhiễu

Phó Bí thư Chi bộ

3

Đồng chí Ngô Mạnh Hùng

Chi ủy viên

chibo3
Chi bộ 3 - Đảng bộ Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tháng 5/2020

4. Chi bộ 4

1

Đồng chí Phan Trung Kiên

Bí thư Chi bộ

2

Đồng chí Nguyễn Thị Nga

Phó Bí thư Chi bộ

3

Đồng chí Hoàng Thị Tuyết Nhung

Chi ủy viên

chibo4
Chi bộ 4 - Đảng bộ trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tháng 5/2020

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng là phương châm trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kì 2020-2025 của Đảng bộ nhà trường. Trong nhiệm kì 2020-2025, phát huy truyền thống đoàn kết và trên cơ sở những thành tựu trong hơn 35 năm qua, đặc biệt là hơn 10 năm trở lại đây; phát huy trí tuệ của tập thể sư phạm, Đảng bộ quyết tâm lãnh đạo nhà trường phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ VII, xây dựng nhà trường có vị thế ngày càng cao xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương,  xứng đáng với sứ mạng “là nơi phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các tài năng trở thành những công dân toàn cầu; nơi mà sự say mê được nuôi dưỡng, sự sáng tạo được khuyến khích, sự hợp tác được thúc đẩy, tính chuyên nghiệp được hướng tới và sự hài hòa trong lợi ích được đảm bảo”.

Tác giả: Tiến sĩ Trịnh Ngọc Tùng – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường