Thứ hai, ngày 23 tháng 05 năm 2022
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Tài liệu nổi bật

Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Nghi định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

Nghi định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
Nghi định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT về đánh giá xếp loại học sinh

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT về đánh giá xếp loại học sinh
Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT về đánh giá xếp loại học sinh

Thông tư ban hành quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Thông tư ban hành quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng
Thông tư ban hành quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Thông tư ban hành quy chế thi THPT QG

Thông tư ban hành quy chế thi THPT QG
Thông tư ban hành quy chế thi THPT QG