Các tiết mục văn nghệ đến từ khối Tự nhiên
Các tiết mục văn nghệ đến từ khối Tự nhiên
Các tiết mục văn nghệ đến từ khối Tự nhiên
Các tiết mục văn nghệ đến từ khối Tự nhiên
Các tiết mục văn nghệ đến từ khối Tự nhiên
Các tiết mục văn nghệ đến từ khối Xã hội
Các tiết mục văn nghệ đến từ khối Xã hội
Hai bạn MC trong chương trình Chào tân học sinh
Khối chuyên ngữ với màn chào sân đặc sắc
Khối chuyên ngữ với màn chào sân đặc sắc
Tiết mục văn nghệ do khối A1 thể hiện
Tiết mục khép lại đến từ nhóm ngảy WannaB và 12 khối lớp
Thầy Trịnh Ngọc Tùng - Hiệu trưởng nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng tân học sinh lớp chuyên Toán
Thầy Trịnh Ngọc Tùng - Hiệu trưởng nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng tân học sinh lớp chuyên Tin
Lớp chuyên Vật lý
Lớp chuyên Hoá
Lớp chuyên Sinh
Lớp chuyên Văn
Chuyên Sử
Chuyên Địa
Chuyên Anh
Chuyên Nga
Chuyên Pháp
Lớp 10 A1
Các lớp khối 10 trước khi bắt đầu tour Giải mã giấc mơ
Chặng 1: Golden Dreams - Giấc mơ dẫn lối những bảng vàng
Chặng 1: Golden Dreams - Giấc mơ dẫn lối những bảng vàng
Chặng 2: Dreamers’ Journey - Hành trình của những giấc mơ
Chặng 3: Follow Dreams - Hãy theo đuổi những giấc mơ
Chặng 3: Follow Dreams - Hãy theo đuổi những giấc mơ
Chặng 3: Follow Dreams - Hãy theo đuổi những giấc mơ
Chặng 3: Follow Dreams - Hãy theo đuổi những giấc mơ
Chặng 3: Follow Dreams - Hãy theo đuổi những giấc mơ