Lượt xem: 636 | Gửi lúc: 22:01' 07/01/2019
Bookmark and Share

CHUYÊN ĐỀ TOÁN DUYÊN HẢI 2 NĂM 2015, 2016

Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi xin giới thiệu tới quý độc giả bộ chuyên đề Duyên hải 2 năm 2016 và 2016

 

CHUYÊN ĐỀ TOÁN DUYÊN HẢI GỬI ĐI 2016

https://drive.google.com/open?id=1z8YGVXG1vOfz-Ct8Vtc0Ve26sn4ligB0

 

CHUYÊN ĐỀ CHẤM DUYÊN HẢI 2016

https://drive.google.com/open?id=1nD8CNq2IUxGpRmGNuYBmPjcRUTgXBXRX

 

TẤT CẢ CÁC CHUYÊN ĐỀ DUYÊN HẢI 2016

https://drive.google.com/open?id=1G-nipn-slPaNCli7o83Q_ruppKQr8s-Y

CHUYÊN ĐỀ CHẤM DUYÊN HẢI 2015

https://drive.google.com/open?id=1nOOT2mzLMqiqqiAm6myqEOjN9dfhbnla