THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1/2018 (NĂM HỌC 2017-2018)

 

 

 

A- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 1. Tổ chức sơ kết học kì I trong toàn trường.
 2. Tổ chức tốt kì thi chọn HSG Quốc gia THPT năm 2018 vào 10+11+12+13/1/2018.
 3. Tổ chức Hội nghị đại biểu Cha (Mẹ) học sinh và họp Cha (Mẹ) học sinh toàn trường (theo đơn vị lớp).
 4. Toàn trường thực hiện thời khoá biểu học kì II từ ngày 2/1/2018.
 5. Tăng cường việc thực hiện nề nếp trong Dạy và Học; Thực hiện nghiêm túc qui chế làm việc của nhà trường.
 6. Toàn trường thực hiện việc mở sổ điểm điện tử cho học kì II.
 7. Thực hiện nghiêm túc các qui định về giảng dạy của thầy và học tập của trò;

 

B- CÁC CÔNG VIỆC CỤ THỂ

 

 1. Ngày Thứ 2 (1/1/2018): Nghỉ Ngày Lễ.

 

 1. Từ thứ 3 (2/1/2018): Bắt đầu học kì II, toàn trường áp dụng TKB của học kì II.

 

 1. Ngày Thứ 7 (6/1/2018):
 • 14 giờ 30 phút: Họp Lãnh đạo + Ban đại diện CMHS trường + Tổ trưởng Văn phòng + Kế toán + Thư kí Hội đồng trường tại tầng 2 nhà A.
 • 16 giờ 00 phút: Hội nghị đại biểu Cha (Mẹ) học sinh, thành phần gồm: Lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn, Thư kí Hội đồng trường, Thanh tra nhân dân, 36 GVCN, Văn phòng, mỗi lớp cử 2 đại diện Cha (Mẹ) học sinh.

 

 1. Đúng 7 giờ 30 phút ngày Chủ Nhật (07/01/2018): Họp Cha (Mẹ) học sinh toàn trường theo đơn vị lớp. Nội dung họp: Báo cáo tình hình của trường (có nội dung kèm theo), của lớp và triển khai nghị quyết cuộc họp chiều 6/1/2018.

 

 1. Ngày Thứ 2 (8/1/2018):

* 7 giờ 00 phút: Tổ chức Lễ sơ kết học kì I toàn trường tại Nhà đa năng; Thành phần tham dự: Ban Đại diện CMHS cấp trường (10 ông (bà)); Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

* 13 giờ 45 phút: Họp Đảng ủy.

* 14 giờ 00 phút: Sơ kết học kì I trong Hội đồng giáo dục, triển khai công tác học kì II, triển khai công tác tháng 1, chúc mừng sinh nhật tháng 1 và triển khai một số công tác khác.

* 16 giờ 00 phút: Họp các Chi bộ.

 

 1. Từ ngày 10/01/2018 đến ngày 13/1/2018: Tổ chức thi Học sinh Giỏi Quốc gia; toàn trường nghỉ học.
 2. Ngày Thứ 2 (15/1/2018):

* 14 giờ 00 phút: Họp tổ (học chuyên môn) tại nhà B. Tổ trưởng triển khai việc qui hoạch cấp tổ.

 

 1. Ngày Thứ 2 (22/1/2018): Nghỉ họp.

 

 1. Ngày Thứ 2 (29/1/2018):

        * 14 giờ 00 phút: Họp tổ (học chuyên môn) tại nhà B.

 

 1. Lịch mở sổ điểm điện tử kì II:

          Ngay sau khi toàn trường ổn định nề nếp học tập đầu học kì II, nhà trường sẽ nhập phân công chuyên môn kì II vào phần mềm, nhưng theo qui định của phần mềm, để hệ thống ghi nhớ toàn bộ PCCM của toàn trường trong học kì II, đề nghị các thầy cô mở sổ điểm điện tử kì II. Qui trình mở sổ điểm như sau:

 1. Bước 1: Các thầy cô vẫn đăng nhập vào tài khoản và mật khẩu của kì I, kiểm tra xem các lớp mình được phân công dạy kì II đã hiện trong trang điểm của mình chưa, nếu thiếu hoặc thừa lớp nào đề nghị báo lại ngay cho đồng chí Hồng.
 2. Bước 2: Kích hoạt tất cả trang điểm của các lớp được phân công dạy (cho dù chưa vào điểm số nào vẫn phải kích hoạt), sau đó lưu lại và đóng của sổ.
 3. In sổ điểm cá nhân của học kì II (nếu kì I chưa in được)
 4. Điểm điện tử phải được cập nhật hàng ngày để đảm việc nhắn tin cho CMHS kịp thời vào cuối tuần.

          Thời gian thực hiện việc mở sổ điểm: Chậm nhất là hết tháng 1/2018.

 

Lưu ý:

1. Tháng 1/2018 là tháng bắt đầu của học kì II, có nhiều ngày nghỉ. Đề nghị toàn trường tăng cường việc thực hiện nề nếp giảng dạy và học tập.

 

2. Lịch trên có thể thay đổi tuỳ theo các thông báo của cấp trên, đề nghị các đồng chí theo dõi thường xuyên trên các bảng tin tại các phòng chờ giáo viên và trên website của nhà trường.

 

                                     

 

HIỆU TRƯỞNG

Trịnh Ngọc Tùng (đã kí)