Lượt xem: 2806 | Gửi lúc: 08:05' 27/09/2014
Bookmark and Share

Thời khóa biểu số 2

GH Thông báo thời khóa biểu số 2 thực hiện từ ngày 29/9/2014. Dưới đây là các đường link để download nội dung

Thời khóa biểu dành cho các thầy (cô) giáo

Thòi khóa biểu dành cho học sinh

Phân công trực ban

BGH